Popis potrebnog pribora i materijala za novu školsku godinu