Početna> Ružičnjak Klinci Rinci> Edukativni program

»Rastemo i učimo zajedno!«

Djeca predškolske dobi trebaju trajne rutine. Zahvaljujući njima, osjećaju se sigurno.

Dnevni raspored u našem programu ima konstantnu, ponavljajuću strukturu. Djeca dobro znaju u koje će vrijeme biti doručak, ručak, aktivnosti koje se održavaju svaki dan i kada su u dvorištu.

Kako se program provodi?

Dan započinje jutarnjom rutinom koja se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 • Pozdrav i jutarnja molitva
 • Kalendar (koji je dan u tjednu, mjesec, godina, godišnje doba…)
 • Prepoznavanje i razgovor o vremenskim prilikama koristeći predloške
 • Tematski razgovor o vrlini mjeseca (kroz priču, pjesmu…)
 • Ponavljanje brojeva, slova, pojmova (flash cards)

Program nudi organiziranu stimulaciju kako bi dijete moglo razvijati psihomotorne sposobnosti, samostalnost, znatiželju, odvažnost i kreativno razmišljanje. Razigrano i poticajno okruženje ispunjeno toplinom, prirodnošću te bogato didaktičkim materijalima pogoduje cjelovitom razvoju sve djece ali je i prilagođeno potrebama pojedinog djeteta.

Nakon jutarnje rutine slijede tematska aktivnosti prema rasporedu sukladno godišnjem dobu, blagdanima i drugim aktualnim događajima.

Pregled područja programa

Program se temelji na učenju ljudskih kreposti imajući uvijek na umu “Osjetljiva razdoblja” djeteta koja ukazuju u kojem trenutku je dijete spremno za usvajanje određene navike. Putem čestih ponavljanja malih zadataka potenciramo usvajanje navika temeljnih za vještine.

Počinjemo s npr. njegovanjem detalja urednosti, poslušnosti, točnosti i samostalnosti kako bi obogatili osobu i doprinijeli pokazivanju poštovanja prema drugima. Svaki mjesec radimo na vrijednosti koju djeca vježbaju i kod kuće prema prikladnim predlošcima. Te vrijednosti odgojiteljice djeci često prikazuju putem slikovnica – Pepeljuga je bila uredna i marljiva, Pinokio nije bio iskren, Crvenkapica nije bila poslušna i sl.

Ciljevi programa: dijete uči biti uredno, poslušno, iskreno, marljivo, dobar prijatelj, radosno i jako.

Vjerski program

Zadatak katoličkog vjerskog odgoja je stjecanje iskustva potrebe za drugim bez čije se ljubavi ta čežnja ne može zadovoljiti. U skladu s predškolskim odgojem i cjelovitim razvojem djeteta vjerski program senzibilizira dijete za njegovu duhovnu dimenziju te ga čini spremnim za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota života i Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga, te na poseban način Boga

Tako dijete oblikuje povjerenje u svijet i dobiva ohrabrenje za uspostavljanje zajedništva s drugim ljudima. Vjerski program obuhvaća ciljane praktične aktivnosti poput molitve na početku dana, prije i poslije obroka, te u drugim prilikama, učenje prikladnih i djeci zanimljivih priča biblijske tematike i životopisa svetaca te prožimanje svih aktivnosti katoličkim duhom i općeljudskim vrijednostima.

Ciljevi programa: dijete uči da je svako dijete sin Božji, potiče se privrženost prema Djevici Mariji, Majci Božjoj i našoj majci kao siguran put u ljubavi prema Bogu i drugima.

Program rane pismenosti

Rana pismenost kao vremenski okvir predstavlja predčitalačko razdoblje u kojem se razvijaju sposobnosti i vještine pretkazatelji vještina čitanja u kasnijem školskom razdoblju. Rana pismenost obuhvaća fonološku svjesnost, rječnik, interes za tisak, pripovijedanje i imenovanje slova. O kvaliteti jezične strukture i bogatstvu vokabulara ovisit će razvoj budućih vještina čitanja i pisanja. Radi se na način da se djecu potiče na aktivno čitanje slikovnica, da znaju gdje je početak i kraj priče, da razumiju manje poznate riječi iz priče te da mogu prepričati priču i izdvojiti glavne likove.

Ciljevi programa: dijete kroz slikovnice savladava osnove rane pismenosti: pripovijedanje i širenje rječnika, svladava fonološku svjesnost te uči da pisani tekst nosi značenje.

Engleski jezik

Učenje engleskog jezika odvija se kroz igru, pjesme i svakodnevne aktivnosti koje na engleskom predvodi voditeljica, izvorni govornik engleskog jezika. Ovakva aktivna, fleksibilna i personalizirana metodologija kroz igru, pjesme i istraživalačke aktivnosti dokazano ima najbolji učinak na izgovor i fond naučenih riječi stranog jezika.

Ciljevi programa: dijete kroz igru usvaja ljubav prema stranom jeziku, uči nove riječi te njihov pravilan izgovor.

Glazbeni program

Dijete od rane dobi, čak i prije rođenja, prima zvuk i aktivno odgovara na zvukovnu stimulaciju. Glazbene aktivnosti čine veliku dobrobit za razvoj djece. One omogućuju stvaranje novih veza između dviju moždanih hemisfera, na taj način povećavajući sposobnost učenja, stimulirajući kreativnost, pamćenje, osjetljivost i maštu. Dnevno slušanje ciljanih dijelova klasične glazbe potiče slušno raspoznavanje i razlikovanje (auditivnu diskriminaciju) što kasnije omogućuje učenje drugih jezika putem identifikacije i registracije različitih zvukova i ritmova. Slušanjem glazbe i glazbenim izražavanjem se također razvija i njeguje osjetljivost za estetiku i umjetnost.

Ciljevi programa: osim upoznavanja s instrumentima i slušanja klasične glazbe, kao i učenja dječjih pjesmica, dijete će naučiti temeljne osnove glazbe.

Sportski program

Brojna su istraživanja pokazala da su prve godine života djeteta odlučujuće za njegov neurološki razvoj. Motoričkim igrama djeca uče, istražuju i zabavljaju se dok istovremeno razvijaju svoje umne sposobnosti i kreativne mogućnosti, postavljajući tako temelje budućeg strukturiranog učenja. Program obuhvaća različite igre i pokrete koji potiću neurološku organizaciju mozga, pomažu sazrijevanju i učenju, preveniraju probleme s čitanjem i pisanjem te posljedično omogućuju prikladan motorni razvoj

Ciljevi programa: kontinuiranom i raznolikom tjelesnom stimulacijom dijete upoznaje svoje tijelo, razvija svoje osjetilne i motoričke sposobnosti, prepoznaje svaki put s većom točnošću osnovne pojmove vremensko-prostorne orijentacije i identificira osjete koje pritom zapaža.

Matematika i logika

Didaktičkim pomagalima poput slagalica, mozgalica, puzli, tangrama i drugih manipulativnih materijala djeca uče geometriju, logiku i odnose u prostoru što predstavlja temelj apstraktnog razmišljanja. Na taj se način, također, razvijaju sposobnosti aktivne pažnje, pamćenje, stimulira se djetetova inteligencija i proširuje vokabular.

Ciljevi programa: poticati djetetovu sposobnost logičkog zaključivanja.

Učenje i vođena igra

gra je temeljna aktivnost djece predškolske dobi te medij učenja putem kojega djeca istražuju i usvajaju različita znanja. Intelektualne sposobnosti zavise od broja sinapsi, a pokreti prstima najviše utječu na njihovo formiranje. Posljedično, fina motorika ima veliki utjecaj na razvoj djetetovih intelektualnih sposobnosti. Svaki dan, prema programu, djeca imaju mogućnost za samostalnu i grupnu igru. Te aktivnosti obuhvaćaju tematske kutiće i vođenu igru, puzle, glinamol i slične materijale, crtanje, bojanje, nizanje kao i rad na malim projektima. Ponuđenim sadržajima se poštuju sklonosti i istovremeno potenciraju individualne mogućnosti učenja svakog djeteta. Igre poput učenja novih riječi putem pokazivanja slika različitih sadržaja brzim izmjenjivanjem slika (flash cards) zajedno s preciznim i jasnim informacijama o njima razvijaju sposobnost aktivne pažnje i pamćenja te povećavaju djetetov vokabular. Sukladno vremenskim uvjetima potiče se i igra na otvorenom prostoru. Ciljevi programa – Kroz vođenu igru dijeta razvija vizualnu i slušnu diskriminaciju, shvaća organizaciju vremena, usmjeruje i potiče ispravnu lateralizaciju, ispravno držanje i pritisak na sredstvo pisanja. Pritom se njeguje samostalan rad, međusobna komunikacija i razvijanje osjećaja odgovornosti.

Vrijednosti na kojima se temelji program

 1. poticanje urednosti u svakodnevnom životu
 2. razvijanje poslušnosti kao vlastite odluke a ne one odluke koju daje i zahtjeva autoritet
 3. poticanje velikodušnosti za nadilaženjem sebe zbog dobrobiti i sreće drugog
 4. podupiranje ustrajnosti kod djece, navikavajući ih da završe započeto
 5. razvijanje i poticanje iskrenosti, poštenja i pravednosti prema sebi samom i u odnosima s drugima
 6. poticanje i razvijanje marljivosti kao vrijednosti koja vodi do uspjeha u životu
 7. razvijanje jakosti kao stečene sposobnost da se prevlada ili podnosi poteškoće: bol, neugodnost, razočaranje, prepreke, brige, monotonija, drugačiji izgled
 8. zajedničko djelovanje djeteta s drugom djecom te uspješno rješavanje konflikata
Mjesec Moguće teme Vrijednost
Rujan Svijet oko mene Urednost
Listopad Jesen i plodovi zemlje Urednost
Studeni U umjetničkom studiju/priče i bajke Poslušnost
Prosinac Božić Velikodušnost
Siječanj Zima/tehnika Marljivost
Veljača Prstom po karti Prijateljstvo
Ožujak Nekada davno/Proljeće Iskrenost
Travanj Što je to u travi? Ekologija Jakost
Svibanj Koja je to životinja? Radost
Lipanj Promet i 1000 zašto Radost