Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje

Upoznajte nas
Od obitelji za obitelji

Roditelji: prvi i najvažniji odgojitelji svoje djece.

Pročitajte više

Naš odgojno-obrazovni projekt

Cjelovit pristup, mentorstvo…

Pročitajte više

Projekt odgoja i obrazovanja

Rino institut, zajedno s obiteljima, promiče razvoj talenta svojih učenika i učenica u svim njihovim dimenzijama, neprestano doprinoseći akademskoj, ljudskoj i kršćanskoj formaciji.

Obrazovanje je učinkovitije kada postoji sinergija između obitelji i škole. Zato promičemo ulogu roditelja u obrazovanju svoje djece, te nastojimo uključiti obitelj u život i svakodnevni rad škole.

Želimo obrazovati o vrijednostima i, u isto vrijeme, probuditi kritički kapacitet za omogućavanje dubokog poznavanja stvarnosti.

Naš poziv je služiti svom najbližem okruženju i uvijek na dobrobit cijelog društva. Iz tog razloga, svaki dan nastojimo ponuditi obrazovanje namijenjeno stvaranju stvarnog utjecaja gdje god su naši učeniki prisutni.

Značaj

Naše škole su otvorene svima, bez obzira na njihova uvjerenja. U Rino Institutu promičemo zajedničke vrijednosti kao što su solidarnost, poštovanje, pravda i poštenje. Sve to, kroz kršćansku viziju osobe, koja ih vodi do njihove najbolje verzije sa stavom služenja svijetu.

Znati više

Obrazovna izvrsnost zahtijeva dobru asimilaciju znanja. Promičemo kulturu truda i ustrajnosti, osiguravajući da studenti budu inspirativni ljudi koji u svom okruženju stvaraju okruženje koje potiče rad i učenje.

Talent

U Rino Institutu pomažemo svakom učeniku i učenici da otkrije i razvije vlastite talente. Svaka osoba ima vrlo različite kvalitete i mora ih naučiti iskoristiti na najbolji način. Učimo ih kako upravljati uspjehom i frustracijama kako bi shvatili da je pravljenje pogrešaka dio putu zrelosti i razvoja.

Globalni

Potičemo učenje više jezika, a posebno engleskog, od prvog ciklusa vrtića do krraja osnovne škole. Osim razvoja njihovih jezičnih vještina i poboljšanja njihove kulturne razine, omogućuje nam promicanje interkulturalizma i nudimo globalnu viziju svijeta oko njih.

Zašto obitelji odabiru nas?

Vrijednosti, osobni pristop, projekt s ljudskom i uslužnom dimenzijom, kršćanski identitet… neki su od razloga koji su privukli naše obitelji.

Više informacija

Beleader program

Razvoj osobnih i profesionalnih vještina

Poboljšanje karaktera kroz ljudsku i duhovnu formaciju

Umjetnički i kulturni razvoj

Cilj programa BeLeader

Posljednje vijesti iz naših škola

Pogledajte sve

Otkrijte drugačiju školu

Više informacija