Više informacija
Više informacija
Više informacija
Home2023-06-01T08:46:34+00:00
Loading...
Upoznajte nas u treh minutah.

Lotrščak» | Ružičnjak»

Pročitajte više

Izvannastavne aktivnosti
Blog o obrazovnim inovacijama

Naš obrazovni projekt

“Rino Institut, zajedno s obiteljima, promiče razvoj talenta svojih učenika i učenica u svim njihovim dimenzijama, neprestano doprinoseći akademskoj, ljudskoj i kršćanskoj formaciji.

Obrazovanje je učinkovitije kada postoji sinergija između obitelji i škole. Zato promičemo ulogu roditelja u obrazovanju svoje djece, te nastojimo uključiti obitelj u život i svakodnevni rad škole.

Želimo obrazovati o vrijednostima i, u isto vrijeme, probuditi kritički kapacitet za omogućavanje dubokog poznavanja stvarnosti.

Naš poziv je služiti svom najbližem okruženju i uvijek na dobrobit cijelog društva. Iz tog razloga, svaki dan nastojimo ponuditi obrazovanje namijenjeno stvaranju stvarnog utjecaja gdje god su naši učeniki prisutni.”

Više informacija
Značaj

Naše škole su otvorene svima, bez obzira na njihova uvjerenja. U Rino Institutu promičemo zajedničke vrijednosti kao što su solidarnost, poštovanje, pravda i poštenje. Sve to, kroz kršćansku viziju osobe, koja ih vodi do njihove najbolje verzije sa stavom služenja svijetu.

Znati više

Obrazovna izvrsnost zahtijeva dobru asimilaciju znanja. Promičemo kulturu truda i ustrajnosti, osiguravajući da studenti budu inspirativni ljudi koji u svom okruženju stvaraju okruženje koje potiče rad i učenje.

Talent

“U Rino Institutu pomažemo svakom učeniku i učenici da otkrije i razvije vlastite talente. Svaka osoba ima vrlo različite kvalitete i mora ih naučiti iskoristiti na najbolji način. Učimo ih kako upravljati uspjehom i frustracijama kako bi shvatili da je pravljenje pogrešaka dio putu zrelosti i razvoja.”

Globalni

Potičemo učenje više jezika, a posebno engleskog, od prvog ciklusa vrtića do krraja osnovne škole. Osim razvoja njihovih jezičnih vještina i poboljšanja njihove kulturne razine, omogućuje nam promicanje interkulturalizma i nudimo globalnu viziju svijeta oko njih.

Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje je vjerničko društvo osnovano s ciljem pokretanja obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj (U daljnjem tekstu VD RINO). Osnivač je Osnovne škole Ružičnjak i Osnovne škole Lotrščak.

U VD RINO je uključena zaklada Parentes iz Španjolske koja je dio međunarodne roditeljske obrazovne mreže i pomaže oko financija, promocije, upisa te strategije unapređenja obrazovnog rada.

Predstavnici VD RINO su Lucija Murgić (predsjednica) i Angel Gonzalez de Rabago (tajnik). Oni imenuju i nadziru rad ravnatelja škola i škola općenito kako bi one radile dosljedno ciljevima osnivača.

Obrazovne etape

Djetinjasto
Čitajte više

Vrtič Klinci Rinci (0–6 godina)

Hoćemo li hodati stazom zajedno?

Volimo biti dio procesa rasta vašeg djeteta. Voditi ga, pratiti, slijediti i sazrijevati uz njega kroz njegov osobni razvoj. Radimo na tome da upoznamo svoje učenike i pomognemo im otkriti one talente koji im omogućuju postizanje ciljeva koje su postavili u svakoj fazi učenja. Da idu ruku pod ruku kako bih u svakom trenutku živjeli svoju najbolju verziju.

Više informacija
Osnovna škola

Vodiči u procesu samospoznaje

Lotrščak» | Ružičnjak»

Čitajte više
Sekundarna

Podrška u trenucima njihovog sazrijevanja

Lotrščak» | Ružičnjak»

Čitajte više

Upoznajte nas

Zašto obitelji odabiru nas?

Vrijednosti, osobni pristop, projekt s ljudskom i uslužnom dimenzijom, kršćanski identitet… neki su od razloga koji su privukli naše obitelji

Vidi više

Beleader program

Razvoj osobnih i profesionalnih vještina

Poboljšanje karaktera kroz ljudsku i duhovnu formaciju

Razvoj umjetničkog i kulturnog čitanja

Cilj programa BeLeader

Posljednje vijesti

Pogledajte sve

Otkrij drugačiju školu

Obiteljska škola za svaku obitelj

Zatražite informacije
Go to Top