Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje

Upoznajte nas
Od obitelji za obitelji

Roditelji: prvi i najvažniji odgojitelji svoje djece.

Pročitajte više

Naš odgojno-obrazovni projekt

Cjelovit pristup, mentorstvo…

Pročitajte više

Projekt odgoja i obrazovanja

Rino institut, u suradnji s roditeljima kao prvim i glavnim odgajateljima svoje djece, promiče razvoj talenta kod učenica i učenika u svim njihovim dimenzijama, doprinoseći tako akademskoj, ljudskoj i kršćanskoj formaciji.

Obrazovanje je učinkovitije kada postoji sinergija između obitelji i škole. Zato promičemo ulogu roditelja u obrazovanju svoje djece, te nastojimo uključiti obitelj u život i svakodnevni rad škole.

Želimo odgajati vrline i sustav vrijednosti te, u isto vrijeme, oblikovati zdrav kritički duh koji omogućava istinsko razumijevanje stvarnosti.

Naš poziv je služiti svom bližnjem i raditi uvijek na dobrobit cijelog društva. Iz tog razloga nudimo obrazovanje namijenjeno stvaranju stvarnog utjecaja u društvu gdje god će naši učenici biti prisutni.

Značaj

Naše škole su otvorene svima, bez obzira na njihova uvjerenja. U Rino institutu promičemo općeljudske vrijednosti kao što su marljivost, solidarnost, poštovanje, pravednost i poštenje. Sve to, kroz kršćansku viziju osobe, koja učenike vodi do njihove najbolje verzije sebe i do htijenja služiti društvu.

Znati više

Obrazovna izvrsnost zahtijeva dobru asimilaciju znanja. Stoga promičemo i jačamo navike truda i ustrajnosti kako bi učenici postali sposobni ljudi koji prirodno oko sebe šire kulturu rada i učenja.

Talent

U Rino institutu pomažemo svakoj učenici i učeniku da otkrije i razvije vlastite talente. Svaka osoba ima vrlo različite kvalitete i mora ih naučiti iskoristiti na najbolji način. Stoga ih učimo kako upravljati uspjehom tako i frustracijama kako bi shvatili da je pravljenje pogrešaka dio puta prema zrelosti i osobnom razvoju.

Globalni

Potičemo učenje više jezika, a posebno engleskog, od prvih vrtićkih dana, za vrijeme osnovne škole i kasnije. Osim razvoja njihovih jezičnih vještina i širenja kulture znanje stranih jezika omogućuje promicanje zdrave međukulturalnosti te stjecanje globalne vizije svijeta u kojem žive.

Zašto obitelji odabiru nas?

Vrijednosti, osobni pristup, projekt s ljudskom i uslužnom dimenzijom, kršćanski identitet… neki su od razloga koji su privukli naše obitelji.

Više informacija

Beleader program

Razvoj osobnih i profesionalnih vještina

Poboljšanje karaktera kroz ljudsku i duhovnu formaciju

Umjetnički i kulturni razvoj

Cilj programa BeLeader

Posljednje vijesti iz naših škola

Pogledajte sve

Otkrijte drugačiju školu

Više informacija