Kontakti

T: +385 1 560 4792

Donje Svetice 127, 10000 Zagreb

Osnovna škola Lotrščak

Tel: +385 1 560 4792
Email: oslotrscak@gmail.com ili ured@os-lotrscak-zg.skole.hr
Donje Svetice 127, HR-10000 Zagreb
OIB: 56494929657
IBAN: HR3223400091110887109

Ravnatelj: Marin Divić, mag. educ. math.
marin.divic@skole.hr ili oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 9 do 17.
Rad sa strankama: utorak od 10 do 11, srijeda od 16 do 17 ili po dogovoru.

Pedagoginja: Marta Tomljanović, mag. paed.
pedagoglotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Prvi tjedan: ponedjeljak–petak od 8.30 do 12.30.
Drugi tjedan: ponedjeljak–petak od 12.30 do 16.30.

Psihologinja: Lea Potočar, mag. psych.
psihologlotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak do četvrtak od 9 do 17

Knjižničar: Mislav Čaljkušić, mag. bibliotekarstva
knjiznicarlotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Utorak 8–14, srijeda 8–14, četvrtak 8–11

Tajnica: Mateja Anđel (zamjena za Ines Džolić)
tajnistvo.oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak i utorak od 7 do 15 te svaka druga srijeda od 7 do 15

Računovotkinja: Ana Škeva
racunovodstvo.oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme: četvrtak i petak od 8 do 16 te svaka druga srijeda od 7 do 15.