Kontakti

T: +385 1 560 4792

Donje Svetice 127, 10000 Zagreb

Osnovna škola Lotrščak

Tel: +385 1 560 4792
Email: oslotrscak@gmail.com ili ured@os-lotrscak-zg.skole.hr
Donje Svetice 127, HR-10000 Zagreb
OIB: 56494929657
IBAN: HR3223400091110887109

Ravnatelj: Marin Divić, mag. educ. math.
marin.divic@skole.hr ili oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 9.00 do 17.00
Rad sa strankama
Utorak od 10.00 do 11.00, srijeda od 16.00 do 17.00 ili po dogovoru

Pedagoginja: Marta Tomljanović, mag. paed.
pedagoglotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 8.30 do 14.30

Psihologinja: Iva Sladić, mag. psych.
psihologlotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 8.30 do 11.30

Knjižničarka: Ana-Marija Ljubej mag. bibliotekarstva
knjiznicarlotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 8.30 do 11.30

Tajnik: Ivan Jažić (zamjena za Ines Džolić)
tajnistvo.oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 8.00 do 16.00

Računovotkinja: Martina Šolaja
racunovodstvo.oslotrscak@gmail.com
Radno vrijeme
Ponedjeljak–petak od 7.00 do 15.00