Učenici

U školi Lotrščak svaki je učenik jedinstven i želimo da se tako i osjeća. Osim toga želimo mu pomoći da upozna svoje čežnje, stekne dobre navike, ojača vrline i karakter, postavi sebi visoke ciljeve i svojim ih radom ostvari, a nadasve da bude sretan i ponosan na samoga sebe. To je najveći dar za obitelj iz koje potječe i najbolja reklama za školu koju je pohađao.

Odjeća
Jelovnik
Učenički odmor
Lektira
Popis potrebnog pribora i materijala