Obrazovni model

Glavni ciljevi obrazovnog programa su, osim usvajanja znanja, učenje kritičkog razmišljanja te rast u vrednotama. S tim ciljem kurikulum Osnovne škole Lotrščak obogaćen je dodatnim sadržajima.

Naš obrazovni model temelji se na cjelovitom shvaćanju obrazovanja, osobnom pristupu svakom učeniku kroz sustav mentorstva, s posebnim naglaskom na razvoju vrlina i karaktera, uključenosti roditelja i kršćanskom identitetu.

Primjer osobnoga pristupa obrazovanju je diferencirano obrazovanje. Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje se, u određenoj dobi učenika, odlučuje za takav obrazovni model koji se temelji na jednakosti dječaka i djevojčica u smislu prava, obaveza i dostojanstva, ali koji omogućuje obrazovanje koje je personalizirano prema različitom tempu razvoja i učenja. Ovakav pristup jamči učenicima uistinu jednake mogućnosti.

Cjeloviti pristup
Mentorstvo
Rad na karakteru
Roditelji kao suradnici
Diferencirano obrazovanje
Katolički odgoj
BeLeader Program