Tableti – Škola za život

 

PIN ZA ULAZAK U TABLET
Inicijalni PIN koji vas sustav traži prilikom uključivanja tableta i isto tako prilikom otključavanja zaslona je 0000 ili 1234.

SADRŽAJ KUTIJE
Na svakoj kutiji s unutarnje strane nalazi se redni broj tableta koji je različit za svakog učenika.
Unutar kutije nalazi se tablet, punjač (USB-C), upute za korištenje, igla za otvaranje utora za kartice (SIM i microSD) i SIM kartica koja se nalazi u uređaju.

SERVIS TABLETA
U jamstvenoj izjavi možete vidjeti što sve pokriva jamstvo. Jamstveni rok je 24 mjeseca. U slučaju da je do kvara došlo vašom greškom troškove slanja, popravka i povrata tableta sa servisa snose roditelji.
Tablete ne šaljete vi na servis nego se morate obratiti administratoru tableta u školi na e-mail adresu: sasa.banic@skole.hr hr s detaljnim opisom kvara/problema i ako je potrebno s fotografijom. Prilikom slanja e-maila navedite ime i prezime, AAI@EduHr elektronički identitet te serijski broj tableta.
Sve upite vezane uz tablete šaljite na mail sasa.banic@skole.hr

Važno!

Sav sadržaj kutije mora biti vraćen prilikom vraćanja tableta.

SIM KARTICE
SIM kartice kao i tableti vezani su uz ime i prezime učenika tj. uz njihove AAI@EduHr elektroničke identitete.
Na SIM kartici imate 2,5 GB podatkovnog prometa mjesečno, a pristup bez naplate omogućen je internetskim stranicama s obrazovnim sadržajem izdavačkih kuća koje sudjeluju u obrazovnoj reformi.

GOOGLE PLAY I GMAIL
Navedene usluge su onemogućene na tabletima.