Učiteljsko vijeće

RAZREDNA NASTAVA E-MAIL
Nikola Bijelić razredna nastava nikola.bijelic1@gmail.com
Ivan Bazina razredna nastava ivanbazina93@gmail.com
Danko Brodarec razredna nastava dankobrodarec@gmail.com
Bruno Matijašević razredna nastava bruno.matijasevic6@gmail.com
Marijana Bazina razredna nastava marijananikolic.skole@gmail.com
PRODUŽENI BORAVAK E-MAIL
Andrej Maras razredna nastava, učitelj mentor andrejmaras24@gmail.com
Ana Reizl razredna nastava reizlana@gmail.com
Lovro Vukoja – Trošić razredna nastava lovro216@gmail.com
Anamarija Tomašević  razredna nastava uciteljicaanamarija@gmail.com
PREDMETNA NASTAVA E-MAIL
Filip Đukić Hrvatski jezik fdukic@gmail.com
Koraljka Cvitan Likovna kultura koraljka.cvitan@skole.hr
Tihana Golubić Glazbena kultura tgolubic.osruzicnjak@gmail.com
Anđela Pivac Engleski jezik andela.pivac@gmail.com
Ivana Molnar  Matematika ivana.sokcic@skole.hr
Mateo Bunoza Povijest mateo.bunoza@gmail.com
Ana Rudić Geografija a.rudic7@gmail.com
Slavica Ojvan Mamić Priroda slavica.ojvan-mamic@skole.hr
Andreja Krsnik Kemija/Biologija andreja.krsnik@gmail.com
andreja.durinski@skole.hr
Andreja Lasić Fizika andreja.lasic1205@gmail.com
Roman Rubčić  Tehnička kultura roman.rubcic@skole.hr
Andrea Jenjić Informatika andrea.jenjic31@gmail.com
Boris Bobok Tjelesna i zdravstvena kultura b_bobok@yahoo.com
Josip Glavaš Tjelesna i zdravstvena kultura josipglavas178@gmail.com
Martin Kajtazi Vjeronauk, učitelj mentor martin.kajtazi@gmail.com
Igor Jurić  Vjeronauk igor.juric@skole.hr
Lucija Lovrić Njemački jezik llovric1992@gmail.com