Učiteljsko vijeće

RAZREDNA NASTAVA E-MAIL
Ana Bačmaga razredna nastava  uciteljica.ana59@gmail.com
Anamarija Tomašević razredna nastava uciteljicaanamarija@gmail.com
Nikola Bijelić razredna nastava nikola.bijelic1@gmail.com
Ivan Bazina razredna nastava ivanbazina93@gmail.com
Zvonimir Križanić (zamjena za Danko Brodarec) razredna nastava zvonimir.krizanic0@gmail.com
Marijana Bazina razredna nastava marijananikolic.skole@gmail.com
PRODUŽENI BORAVAK E-MAIL
Domagoj Pavlović razredna nastava domagoj.pavlovic3@skole.hr
Lovro Vukoja – Trošić razredna nastava lovro216@gmail.com
Andrej Maras razredna nastava, učitelj mentor andrejmaras24@gmail.com
Andrea Jenjić razredna nastava andrea.jenjic94@gmail.com
Tonka Šešelj razredna nastava tonka.seselj@skole.hr
PREDMETNA NASTAVA E-MAIL
Filip Đukić hrvatski jezik fdukic@gmail.com
Koraljka Cvitan likovna kultura koraljka.cvitan@skole.hr
Tihana Golubić glazbena kultura tgolubic.osruzicnjak@gmail.com
Anđela Pivac engleski jezik andela.pivac@gmail.com
Jure Plut engleski jezik jure.plut@skole.hr
Lucija Stjepanović njemački jezik llovric1992@gmail.com
Ivana Molnar matematika ivana.molnar.math@gmail.com
Mateo Bunoza povijest mateo.bunoza@gmail.com
Ana Rudić geografija a.rudic7@gmail.com
Slavica Ojvan Mamić priroda slavica.ojvan-mamic@skole.hr
Andreja Krsnik kemija/biologija andreja.durinski@skole.hr
Andreja Lasić fizika andreja.lasic1205@gmail.com
Roman Rubčić tehnička kultura roman.rubcic@skole.hr
Domagoj Matić informatika domagoj.matic1@skole.hr
Boris Bobok tjelesna i zdravstvena kultura b_bobok@yahoo.com
Josip Glavaš tjelesna i zdravstvena kultura josipglavas178@gmail.com
Mate Zlomislić vjeronauk mate.zlomislic996@gmail.com
Martin Kajtazi vjeronauk martin.kajtazi@gmail.com