Cijeloviti pristup

Svjesni činjenice da učenost nije samo puko memoriranje činjenica, već sposobnost kritičkoga mišljenja, zdravoga rasuđivanja i korištenja usvojenoga znanja, u Osnovnoj školi Lotrščak primjenjivat će se cjelovit pristup učenju koji obuhvaća sve dimenzije osobe: intelektualnu, duhovnu, psihičku i tjelesnu.

Od prvoga razreda učenici će razvijati ljubav prema znanju i učiti kako kvalitetno učiti, graditi socijalne vještine i radne navike. U svim razredima njegovat će se osobni pristup svakomu učeniku i rad na karakteru kroz posebno osmišljen sustav mentorstva kako bi svako dijete ostvarilo svoj puni intelektualni i ljudski potencijal, usvojilo zdrave navike i stavove te razvilo sposobnost donošenja slobodnih i odgovornih odluka.