Uprava škole

Marin Divić

Ravnatelj, mag. educ. math.

Martin Kajtazi

pomoćnik ravnatelja, mag. theol., logoterapeut

Iñigo Cortes

Koordinator cijelovitog obrazovanje, mag. phil.,  mag. paed., mag. theol.