Uprava škole

Marin Divić

Ravnatelj, mag. educ. math.

marin.divic@skole.hr ili oslotrscak@gmail.com

Martin Kajtazi

Pomoćnik ravnatelja, koordinator cjelovitog odgoja i obrazovanja, mag. theol., logoterapeut

martin.kajtazi@gmail.com