Program BeLeader

Cilj programa BeLeader je kroz 15 specifičnih kompetencija odgojiti učenike u odgovorne osobe koje će moći odgovoriti na pitanja tržišta rada te prepoznati svoju svrhu u društvu. U sklopu toga organiziramo konferencije s uspješnim govornicima koji svoje talente iskorištavaju u životnom usmjerenju te obiteljskoj stvarnosti kako bi učenici vidjeli da kompetencije koje razvijaju nisu samo forma već da koriste u stvarnom životu.
 
Anamarija Tomašević,
koordinatorica programa

 

Program BeLeader incijativa je Zaklade Parentes koja u školama promiče integriranu formaciju pojedinca s kršćanskim elementima.

BeLeader predlaže 15 specifičnih kompetencija koji treba razvijati kod učenika tijekom školovanja (timski rad, rješavanje problema, sposobnost komuniciranja i dr.). Time se želi potaknuti zrelost učenika, olakšati im razvoj samospoznaje i refleksije o vlastitome učenju (metakognicija) – sve to s ciljem da učenici prepoznaju svoju svrhu u društvu tako da teže ostvarenju pozitivnoga utjecaja u svojemu okruženju.

Svaki učenik dobiva vlastiti priručnik u kojemu su opisane kompetencije, savjeti za poboljšanje te prostor u kojemu iznosi svoje stavove i osjećaje o vlastitome napretku.

Tako se s projektom BeLeader nudi učenicima koji to žele unapređivanje svoje ljudske i kršćanske formacije pomoću različitih formativnih aktivnosti (razgovori, rad na vrlinama, mentorstvo i sl.). Naravno, na tome polju vodeću ulogu uvijek ima obitelj, a škola samo teži doprinijeti tomu nastojanju dopunjujući formaciju koju dijete već ima u obiteljskome okruženju.

U našoj školi projekt BeLeader započeo je školske godine 2021/2022. kao pilot-projekt u petome razredu. Učitelji predmetne nastave kroz jednostavne aktivnosti učenicima su približavali pojedine kompetencije.

U sklopu Programa u Školi su održane i dvije konferencije. O timskome radu i prednostima takva rada govorio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir, a o autentičnosti u svakodnevnome životu progovorio je petašima vjeroučitelj, televizijski voditelj i urednik u Salesiani Marin Periš.

Cilj je projekta bio jednostavnim aktivnostima koje već postoje u nastavnome predmetu pokazati učenicima kako mogu razvijati kompetencije i koja je njihova dobrobit u svakodnevnome životu.

Prva BeLeader-konferencija održana je 7. listopada 2022. za učenike od 5. do 7. razreda. Na prvoj konferenciji te nastavne godine učenici su se upoznali s projektom i načinom njegova provođenja. Nakon toga na barometru svojih kompetencija procjenjivali su dosadašnju razinu kompetencija i osvijestili važnost razvijanja svake od njih. Nakon konferencije učenici su dobili vlastite priručnike koji će im biti pomoć u radu na vještinama.

Dana 9. veljače održali smo prvi okrugli stol BeLeader učitelja. Zajedno smo tražili načine kako odgovoriti na izazove koje pred nas stavlja projekt te odredili tijek provedbe projekta. BeLeader nije samo provedba aktivnosti unutar školskih predmeta, već stvaranje ozračja za rast u vrlinama i kompetencijama kako bi jednog dana mogli preuzeti odgovornost unutar svoje zajednice. S obzirom na to kako nam je bilo dobro i ugodno, veselimo se novom okruglom stolu.

Primjeri dobre prakse

Engleski jezik

Aktivnost: Izrada kuharice (Cookbook)
Kompetencija: Efektivno komuniciraj
Pogledajte video: Cookbook

Aktivnost: Famous people
Kompetencija: Znatiželja

Aktivnost: Learn 10 Phrasal Verbs | Acted Out
Kompetencija: Mašta

Njemački jezik

Aktivnost: Pisanje pisma
Kompetencija: Jezične vještine

Aktivnost: Recepti
Kompetencija: Timski rad
Likovna kultura

Aktivnost: Modeliranje glinom (raspelo)
Kompetencija: Empatija

Aktivnost: Izrada panoa
Kompetencija: Promatranje

Matematika

Aktivnost: Lik iz mašte pomoću geometrijskih likova
Kompetencija: Mašta

Aktivnost: Što mogu s 1500 kuna?
Kompetencija: Analitičko prosuđivanje

Priroda

Aktivnost: Rasprava o važnosti očuvanja tla
Kompetencija: Timski rad

Informatika

Aktivnost: Rad u programu Scratch
Kompetencija: Rješavanje problema