Program BeLeader

Program BeLeader incijativa je Zaklade Parentes koja u školama promiče integriranu formaciju pojedinca s kršćanskim elementima.

BeLeader predlaže 15 specifičnih kompetencija koji treba razvijati kod učenika tijekom školovanja (timski rad, rješavanje problema, sposobnost komuniciranja i dr.). Time se želi potaknuti zrelost učenika, olakšati im razvoj samospoznaje i refleksije o vlastitome učenju (metakognicija) sve to s ciljem da učenici prepoznaju svoju svrhu u društvu tako da teže ostvarenju pozitivnoga utjecaja u svojemu okruženju.

Svaki učenik dobiva vlastiti priručnik u kojemu su opisane kompetencije, savjeti za poboljšanje te prostor u kojemu iznosi svoje stavove i osjećaje o vlastitome napretku.

Tako se s projektom BeLeader nudi učenicima koji to žele unapređivanje svoje ljudske i kršćanske formacije pomoću različitih formativnih aktivnosti (razgovori, rad na vrlinama, mentorstvo i sl.). Naravno, na tome polju vodeću ulogu uvijek ima obitelj, a škola samo teži doprinijeti tomu nastojanju dopunjujući formaciju koju dijete već ima u obiteljskome okruženju.

U našoj školi projekt BeLeader započeo je školske godine 2021/2022. kao pilot-projekt u petome razredu. Učitelji predmetne nastave kroz jednostavne aktivnosti učenicima su približavali pojedine kompetencije.

U sklopu Programa u Školi su održane i dvije konferencije. O timskome radu i prednostima takva rada govorio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir, a o autentičnosti u svakodnevnome životu progovorio je petašima vjeroučitelj, televizijski voditelj i urednik u Salesiani Marin Periš.

Naši su učenici izdvojili preko 50 sati na usvajanje određenih kompetencija, a ovo su neke od najboljih aktivnosti.

Cilj je projekta bio jednostavnim aktivnostima koje već postoje u nastavnome predmetu pokazati učenicima kako mogu razvijati kompetencije i koja je njihova dobrobit u svakodnevnome životu.

Prva BeLeader-konferencija održana je 7. listopada 2022. za učenike od 5. do 7. razreda. Na prvoj konferenciji te nastavne godine učenici su se upoznali s projektom i načinom njegova provođenja. Nakon toga na barometru svojih kompetencija procjenjivali su dosadašnju razinu kompetencija i osvijestili važnost razvijanja svake od njih. Nakon konferencije učenici su dobili vlastite priručnike koji će im biti pomoć u radu na vještinama.

Primjeri dobre prakse

Engleski jezik

Aktivnost: Izrada kuharice (Cookbook)
Kompetencija: Efektivno komuniciraj
Pogledajte video: Cookbook

Aktivnost: Famous people
Kompetencija: Znatiželja

Njemački jezik

Aktivnost: Pisanje pisma
Kompetencija: Jezične vještine

Aktivnost: Recepti
Kompetencija: Timski rad

Likovna kultura

Aktivnost: Modeliranje glinom (raspelo)
Kompetencija: Empatija

Aktivnost: Izrada panoa
Kompetencija: Promatranje

Matematika

Aktivnost: Lik iz mašte pomoću geometrijskih likova
Kompetencija: Mašta

Aktivnost: Što mogu s 1500 kuna?
Kompetencija: Analitičko prosuđivanje

Priroda

Aktivnost: Rasprava o važnosti očuvanja tla
Kompetencija: Timski rad

Informatika

Aktivnost: Rad u programu Scratch
Kompetencija: Rješavanje problema