Roditelji

Roditelji kao suradnici

Obrazovanje vlastite djece neosporno je pravo i odgovornost roditelja koju mi kao školska institucija u kojoj učenici provode velik dio vremena želimo podržati. Želimo da školska sredina bude komplementarna obiteljskomu odgoju te da zajedno budemo podrška djeci u njihovu sazrijevanju i odrastanju.
Stoga roditeljima osim pojedinačnoga razgovora s nastavnicima i mentorima želimo ponuditi mogućnost učenja i izmjenjivanja iskustava s drugim roditeljima na tečajevima Obiteljskoga obogaćivanja i preporukom posebno odabrane literature.

Temeljni je cilj programa Obiteljskoga obogaćivanja da bračni parovi tijekom rasprave o odgojnim pitanjima vezanima uz svoju djecu u prijateljskome okruženju otkriju bogatstvo obiteljskoga života u smislu svojega osobnoga razvoja.
Radionice se održavaju u prostorijama naše škole. Atmosferu s uvodne radionice možete pogledati na ovdje.

Popis udžbenika
Popis radnih materijala
Raspored sati i informacija

Pisane provjere

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019) pod pisanim provjeravanjem (pisane provjere znanja) podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikova pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine. Izmjenama i dopunama Pravilnika (NN 82/2019) ne postoje više vremenici pisanih provjera, već je učitelj obvezan najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.

Ako je zbog nepredviđenih okolnosti, a sve na veće dobro učenika, učitelj primoran odgoditi već najavljenu pisanu provjeru znanja kako bi s učenicima stigao obraditi gradivo u svrhu ostvarivanja zadanih ishoda koji će se provjeriti pisanom provjerom (prema očitovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja), učitelj može odgoditi pisanu provjeru te ju najaviti za koji drugi dan (pazeći da poštuje odredbe Pravilnika). Odgodu će zabilježiti u Razrednu knjigu.
Raspored dopunska, dodatna, izvannastavna
Vrednovanje u virtualnom okruženju
Epidemiološke mjere na početku 20/21

Model C

U skladu s uputama MZO-a koje su dane u dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020/2021. od 3. rujna 2020. Učiteljsko vijeće Osnovne škole Lotrščak na sjednici 1. listopada 2020. donosi odredbe održavanja nastave prema Modelu C.

Model C

Provedbeni plan otvaranja OŠ Lotrščak

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i uz primjenu preporuka Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Kako smo mjere prilagodili svojoj školi, pročitajte na poveznici:

Provedbeni plan otvaranja OŠ Lotrščak – 20. 5. 2020.

Provedbeni plan otvaranja OŠ Lotrščak

Izmjena i dopuna Provedbenoga plana otvaranja Osnovne škole Lotrščak

Dragi roditelji, nakon provedene ankete među roditeljima o izjašnjavanju dolaska učenika na nastavu u Školu donosimo Izmjene i dopune Provedbenoga plana otvaranja OŠ Lotrščak.

Izmjena i dopuna provedbenoga plana otvaranja OŠ Lotrščak.

Preporučena literatura za roditelje
Korisni linkovi
Obavijesti

Školski liječnik

Liječnički je tim zadužen za zdravstvenu brigu o učenicima naše škole:

Kristian Hodak, dr. med., specijalist školske medicine
Službe za školsku i adolescentnu medicinu, Peščenica

Kontakt lječnika:
Tel: +385 1 2304-239
email: kristian.hodak@stampar.hr
www.stampar.hr