Katolički odgoj

Vjerski odgoj u školi Lotrščak usmjeren je na pomaganje učenicima u integriranju vjere u sva područja svojega života, što zajedno s korištenjem razuma na ispravan način pomaže učenicima rasti u istini i ljubavi.

Učenike će se poticati na njegovanje duhovnoga života, traženje odgovora na pitanja o sebi, o smislu svojega života, o svijetu i Bogu te na razvijanje uvjerenja u okviru učenja Katoličke crkve.

Školski je kapelan vlč. Josep Peguera Poch, vikar Opusa Dei u Hrvatskoj i Sloveniji. Škola je otvorena i za nekatolike te poštuje njihova uvjerenja i slobodu izbora.

Više o osobnoj prelaturi Opus Dei i duhovnosti škole saznajte na opusdei.org/hr i duhovna dimenzija.