Katolički odgoj

Vjerski odgoj u školi Lotrščak usmjeren je na pomoganje učenicima integrirati vjeru u sva područja svog života što, zajedno s korištenjem razuma na ispravan način, pomaže učenicima rasti u istini i ljubavi. Učenike će se poticati na njegovanje duhovnoga života, traženje odgovora na pitanja o sebi, o smislu svog života, o svijetu i Bogu te razvijanje uvjerenja u okviru učenja Katoličke Crkve.
Kapelan škole je vlč. Josep Peguera, vikar Opusa Dei u Hrvatskoj. Škola je otvorena i za ne-katolike te poštuje njihova uvjerenja i slobodu izbora.