Početna> Rino Institut> Odgojno-obrazovni projekt

Glavne karakteristike odgoja i obrazovanja

Preuzmite cijeli dokument (.pdf)

Naglasak na obitelji

Obrazovanje vlastite djece neosporno je pravo i odgovornost roditelja koji bi u tome trebali biti podržani od škole. Stoga škola koju roditelji odabiru za svoju djecu mora biti komplementarna obiteljskom odgoju, a nikada ne njegova zamjena. Kada obitelj i škola čine dvije uravnotežene i skladne cjeline u izboru ciljeva i vrijednosti, stvaraju se temelji kvalitetnog obrazovanja.

Osobni pristup

Obrazovanje treba biti prilagođeno osobinama svakog djeteta. Personalizirano obrazovanje stavlja svakog učenika u najprikladniju okolinu za razvoj vlastitih sposobnosti, navika, stavova, stvaranje kritičkog mišljenja i donošenje slobodnih i odgovornih odluka, te omogućuje njegov rast u svim vrlinama.

Mentorstvo

S obzirom na to da je osnovni princip koji inspirira pedagoško djelovanje – „personalizirani odgoj“, mentorstvo je ključno za sve elemente razvoja karaktera i osobnosti te omogućuje prilagođavanje svakom učeniku. Na taj način svaki učenik dobiva priliku da iskoristi svoje snage i talente, ojača svoj duh služenja, njeguje ljubav i poštivanje drugih, te razvije sve svoje potencijale, intelektualne i ljudske. Mentor/ica je podrška, prijatelj i pomoć djetetu i roditeljima, a škola je odraz obitelji u kojoj je svako dijete jedinstveno i s njim se radi u skladu s njegovim potrebama.

Odvojene škole za djevojčice i dječake

Vremenski različit razvoj djevojčica i dječaka (fizički i psihički), psihološke i afektivne osobitosti svojstvene oba spola te potreba ojačavanja spolnog identiteta u vrijeme razvojne dobi neki su od motivacijskih čimbenika koji su u novije doba, i u kulturološki različitim krajevima, doveli do ponovnog predlaganja i sve brojnijeg postojanja pedagoškog modela homogenih razreda. Takav obrazovni model omogućuje da se s punim poštovanjem odnosi prema specifičnostima svakog spola te olakšava prilagodbu obrazovanja stilovima učenja dječaka, odnosno djevojčica, s posljedičnim postizanjem izvanrednih akademskih uspjeha. Više o jednospolnom obrazovanju 1, 2, 3.

Cjelovit odgoj/obrazovanje

U našim školama nudimo kompletnu formaciju djece kako bi ona odrasla u čestite, časne i odgovorne ljude. Naš model podrazumijeva i osposobljavanje nastavnika, te obrazovanje roditelja kako bi bili što bolja podrška djeci u njihovu sazrijevanju i odrastanju u vrlinama poput poštenja, iskrenosti, samokontrole, zahvalnosti, radosti, nesebičnosti, marljivosti, skromnosti i poštovanja.

Doprinos društvu

Duhovno obrazovanje u našim školama se temelji na katoličkim općeljudskim vrijednostima koje smjeraju ka općem dobru i dobrobiti cijelog društva. Naš institut kao i njemu pripadajuće ustanove otvoreni su za djecu i roditelje svih religija.

Katolički odgoj

Vjerski odgoj u Rino školama usmjeren je na pomaganje učenicima u integriranju vjere u sva područja svojega života, što zajedno s korištenjem razuma na ispravan način pomaže učenicima rasti u istini i ljubavi.

Učenice i učenike će se poticati na njegovanje duhovnoga života, traženje odgovora na pitanja o sebi, o smislu svojega života, o svijetu i Bogu te na razvijanje uvjerenja u okviru učenja Katoličke crkve.