Kontakti
Više informacija
Više informacija

Diferencirano obrazovanje – je li zaista djelotvorno?

Diferencirano obrazovanje je međunarodno prepoznati pedagoški model koji je prisutan u većini razvijenih zemalja. Takav obrazovni pristup nije nužno ni bolji ni lošiji model od ostalih modela, ali ima veliku prednost u tome što poboljšava vještine obaju spolova.

Je li diferencirano obrazovanje korisno?

Više istraživanja govori u prilog diferenciranog obrazovanja. Naime, diferencirano obrazovanje omogućuje personalizirani pristup svakom dječaku i djevojčici, a time pogoduje jednakim mogućnostima za oba spola te pomaže prevladati spolne stereotipe. Tako dječaci i djevojčice postaju najbolja verzija samih sebe. U tom kontekstu trebamo razumjeti da razlike ne diskriminiraju, već naprotiv, poboljšavaju kvalitete i sposobnosti svake osobe, bez obzira na spol.

Tempo sazrijevanja djece, njihovi interesi, brige, način socijalizacije i ponašanja, čak i način na koji se igraju te iskazuju ljubav i privrženost drugačiji su kod djevojčica i dječaka. Njihove metode učenja su također različite. Stoga, školovanje u diferenciranom okruženju olakšava stvaranje prikladne klime koja olakšava proces učenja.

Dr. sc. Linda Sax, profesorica na „University of California iz Los Angelesa“ (UCLA), u svojem istraživanju o rodnoj jednakosti; zaključuje da diferencirano obrazovanje kod žena pospješuje izbor sveučilišne karijere u područjima znanosti i tehnologije. Istraživanje je pokazalo da takav obrazovni model kod djevojaka potiče:

1) Bolju akademsku predanost
2) Zainteresiranost za društveno-politička pitanja
3) Visoku zastupljenost u rukovodećim tijelima sveučilišta
4) Veću samouvjerenost u matematičkim i računalnim vještinama
5) Veći interes za pristupanje tehničkim karijerama

Karijere i radna područja koja su se tradicionalno smatrala muškim interesima, postaju zanimljiva i ženama jer se one osjećaju snažnije u različitosti.
Također, istraživanja provedena u SAD – u i u Europi ukazuju da žene koje su stekle obrazovanje u ženskim školama pokazuju veći stupanj samouvjerenosti u odrasloj dobi pa im to omogućuje daljnje razvijanje vještina rukovođenja. Posljedično, dolazi do izjednačavanja odnosa između muškaraca i žena.
Zaključno, treba biti jasno kako ne postoji nešto kao “muško” i “žensko” u obrazovanju, već činjenica da omogućavanje odvojenih prilika svakome pomaže u ostvarivanju cjelovitijeg i boljeg sebe. Svaka osoba, muškarac, jednako kao i žena, može postići uspjeh u svakom području; akademskom, osobnom i društvenom.

izvori:
http://www.easse.org/

https://www.hacerfamilia.com/ninos/ninos-ninas-aprendizaje-forma-ser-aprender-personalidad-20170221094439.html

Go to Top