Na satima Prirode i društva učenice 2. razreda usvajale su nastavne sadržaje o zdravlju. Tim su povodom ugostile mamu učenice koja je po zanimanju viša medicinska sestra. Na satu se razgovaralo o zdravlju, posjetu liječniku te važnosti brige o zdravlju. Upoznale su se i s medicinskim aparatima koji su u svakodnevnoj upotrebi u ordinacijama liječnika.
Naučile su i da je voće izvrstan izvor vitamina prijeko potreban za rast i razvoj te su napravile voćnu salatu.