Učenice

U školi Ružičnjak svaka je učenica jedinstvena i želimo da se tako učenica i osjeća. Osim toga želimo joj pomoći da upozna svoje čežnje, stekne dobre navike, ojača vrline, postavi sebi visoke ciljeve i svojim ih radom ostvari, a nadasve da bude sretna i ponosna na samu sebe.
To je najveći dar za obitelj iz koje potječe i najbolja reklama za školu koju je pohađala.