Početna> Osnovna škola Ružičnjak> Obrazovni model> Rad na karakteru> Veljača – poštovanje prema drugima i iskrenost

Veljača: poštovanje prema drugima i iskrenost

IDEJE ZA VRLINE POŠTOVANJE PREMA DRUGIMA I ISKRENOST (KUĆNI ZADACI)

Dragi roditelji,

u veljači jačamo sljedeće vrline: poštovanje prema drugima i iskrenost.

Kao poticaj za jačanje vrline poštovanje prema drugima u nastavku je priča Čavli u ogradi (preuzeta s Vjeronaučnog portala (https://vjeronaucni-portal.com/cavli-u-ogradi-poucna-prica/).

Čavli u ogradi

Bio jedan mali dječak koji je imao lošu narav. Otac mu je dao vreću punu čavala i rekao mu da svaki put kad pobjesni i izgubi kontrolu nad sobom, zakuca jedan u ogradu.

Prvoga je dana dječak zakucao 37 čavala. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci naučio je kontrolirati svoj bijes i broj zakucanih čavala se smanjivao.

Otkrio je da je lakše kontrolirati svoju narav, nego zakucavati čavle u ogradu.

Napokon je osvanuo dan u kojem dječak nije nijedan čavao zakucao u ogradu.

Otišao je ocu i rekao mu kako toga dana nije pobjesnio.

Otac mu je na to rekao: Svakoga dana kada uspiješ kontrolirati svoje ponašanje, iz ograde iščupaj po jedan čavao.

Dani su prolazili i jednoga je dana dječak došao kazati svom ocu da je izvadio sve čavle.

Otac je uzeo sina za ruku i odveo ga do ograde.

Rekao je: Dobro si to uradio, sine moj, ali pogledaj sve te rupe u ogradi.

Ograda više nikad neće biti ista.

 

Kada u bijesu kažeš neke stvari, one ostavljaju ožiljak, kao što su ove rupe u ogradi.

Kad god nekome iskažemo nepoštovanje tj. kad smo grubi i nepristojni to ostavlja trag u toj osobi. Verbalna rana je isto toliko bolna kao i fizička. Pripazimo da naša djela i riječi ne nanose štetu drugim osobama.

 

Kao poticaj za jačanje vrline iskrenosti preporučujemo priču Iskreni ljudi (također preuzetu s Vjeronaučnog portala https://vjeronaucni-portal.com/iskreni-ljudi-kratka-prica/).

 

Iskreni ljudi

– Starče, zar nije obeshrabrujuće što na svijetu ima toliko malo iskrenih ljudi?

– Pogledaj, sinko, oranice oko nas. Nisu li one malobrojne u usporedbi sa svim pustim i divljim predjelima na Zemlji? Pa ipak iz plodnih polja crpi svoju hranu sav ljudski rod. Tako je i s pravim i iskrenim ljudima.
Iako su u manjini, cijelo čovječanstvo upravo na njima osniva svoju nadu, a ne na divljima i silovitima koje pokreće laž.

Neka nam ove dvije priče donesu poticaj i ohrabrenje na putu našeg zajedničkog rasta u vrlinama.