Beleader Program

BeLeader program je inicijativa Zaklade Parentes, koja u školama, promiče integriranu formaciju pojedinca s kršćanskim elementima.

BeLeader predlaže 15 specifičnih kompetencija koji treba razvijati kod učenica tijekom školovanja (timski rad, rješavanje problema, sposobnost komuniciranja, itd.)

Time se želi potaknuti zrelost učenica, olakšati im razvoj samospoznaje i refleksije o vlastitom učenja (metakognicija).

Sve to s ciljem da učenice prepoznaju svoju svrhu u društvu, tako da teže ostvarenju pozitivnog utjecaja u svom okruženju.

Tako se s projektom BeLeader nudi učenicima, koji to žele, da unaprijede svoju ljudsku i kršćansku formaciju pomoću različitih formativnih aktivnosti (razgovori, rad na vrlinama, mentorstvu itd.) Naravno, na tom polju vodeću ulogu uvijek ima obitelj, a škola samo teži da doprinese tom nastojanju, nadopunjujući formaciju koju već imaju u obiteljskom okruženju.

U našoj školi BeLeader projekt započeo je školske godine 2021./2022. kao pilot projekt.