Duhovna Formacija

Ispovijed

Mogućnost za sakrament svete ispovijedi će biti u sljedećim terminima:

Ponedjeljak i srijeda od 15.30 do 17.30 sati (vlč. Julio Guijarro)

Ispovijed će biti u kapelici Osnovne škole Ružičnjak

(ulazak u kapelicu moguć je isključivo kroz ulazna vrata sa strane parkirališta škole)

SVETA MISA U NAŠOJ KAPELI

9.1. 16.1. 23.1. 30.1. 6.2. 13.2. 20.2. 27.2. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3.
13:45 4.a 8.a 7.a 6.a 5.a 4.a 8.a 7.a 6.a 5.a 4.a

Događaji