Djelatnici

RAVNATELJICA

Anita Vuković, mag.catech.

e-mail: osruzicnjak233@gmail.com

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 9:00 do 17:00

PEDAGOGINJA

Martina Župančić, mag.paed.

(zamjena za Anamariju Marković)

Kontakt:

pedagog.ruzicnjak@gmail.com

Telefon: 01/308 04 24

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 9:00 do 15:00

TAJNICA

Mateja Anđel, mag.iur.

(zamjena za Ines Džolić)

Kontakt: tajnistvo.osruzicnjak@gmail.com

Telefon: 01/349 14 14

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7:00 do 15:00

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Božica Graffel, mag.oec.

e-mail za roditelje učenica:

financije.osruzicnjak@gmail.com

e-mail:

racunovodstvo.osruzicnjak@gmail.com

Telefon: 01/349 14 14

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 8:00 do 16:00

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR

Stipo Gašpar

SPREMAČICE

Jadranka Zeko

Dalila Beriš

KUHARICE

Marica Zubak

Ivana Plečko Kostrešević