Djelatnici

RAVNATELJICA

Anita Vuković, mag.catech.

Kontakt: osruzicnjak233@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9:00 do 17:00

PEDAGOGINJA

Nikolina Bradić, mag.paed.

(zamjena za Anamariju Marković)

Kontakt: pedagog.ruzicnjak@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9:00 do 15:00

PEDAGOGINJA

Nikolina Bradić, mag.paed.

(zamjena za Anamariju Marković)

Kontakt: pedagog.ruzicnjak@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9:00 do 15:00

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

TAJNICA

Mateja Anđel, mag.iur.

(zamjena za Ines Džolić)

Kontakt: tajnistvo.osruzicnjak@gmail.com

Telefon: 01/349 14 14

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8:00 do 16:00

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Božica Graffel, mag.oec.

Kontakt: racunovodstvo.osruzicnjak@gmail.com

Telefon: 01/349 14 14

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8:00 do 16:00

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR

Stipo Gašpar

SPREMAČICE

Jadranka Zeko

Dalila Beriš

KUHARICA

Marica Zubak