Katolički odgoj

Vjerski odgoj u školi Ružičnjak usmjeren je na pomaganje učenicama integrirati vjeru u sva područja svog života što, zajedno s korištenjem razuma na ispravan način, pomaže učenicama rasti u istini i ljubavi.

Učenice će se poticati na njegovanje duhovnoga života, traženje odgovora na pitanja o sebi, o smislu svog života, o svijetu i Bogu te razvijanje uvjerenja u okviru učenja Katoličke Crkve.

Kapelan škole je vlč. Josep Peguera Poch, svećenik Opusa Dei. U prostoru škole nalazi se i kapelica s mogućnošću pristupanja sakramentima za one koji žele sudjelovati. Škola je otvorena i za ne-katolike te poštuje njihova uvjerenja i slobodu izbora.