Mogućnost za sakrament svete ispovijedi će biti u sljedećim terminima:

Ponedjeljak i srijeda od 15.30 do 17.30 sati (vlč. Julio Guijarro)

Ispovijed će biti u kapelici Osnovne škole Ružičnjak

(ulazak u kapelicu moguć je isključivo kroz ulazna vrata sa strane parkirališta škole)