Koračajmo zajedno kroz ovo korizmeno vrijeme promišljajući dublje o Kristovoj žrtvi za nas.