“O kako sam bio sretan kad sam ugledao svoj dom!”
Učenice 1.a razreda obradile su lektiru Dome, slatki dome, autora Svjetlana Junakovića tako da su uz pomoć karte prepričale kojim putem je miš išao i koga je sve susreo na svom putovanju. Na svakom mjestu na karti, učenice su ostavile figuricu te su tako vizualno prikazale različite likove u priči koje je miš susreo na svom putovanju.
Učenice su za kraj izradile slikovnicu koja ih je potaknula na razmišljanje o vlastitom domu te koliko su u njemu sve sretne i voljene.
Navedenu slikovnicu možete pogledati u digitalnom obliku na poveznici: DOME, SLATKI DOME