Moj korizmeni kalendar je poticaj učenicama na svakodnevna dobročinstva u korizmi.