U ponedjeljak, 13. veljače, učenice trećeg razreda su zajedno sa svojim učiteljicama sudjelovale na terenskoj nastavi Obilazak grada Zagreba.
Sunčani zimski dan provele su šetajući i slušajući zanimljive priče i legende o znamenitostima i ljepotama našeg glavnog grada Zagreba.
Kako bi aktivno sudjelovale na terenskoj nastavi, svaka učenica je dobila jednu znamenitost koju je trebala istražiti te o istoj ispripovijedati ostalim učenicama pri dolasku na lokaciju. Učenice su tako na jedan dan postale pravi turistički vodiči.