Jučer je održano predavanje za naše učitelje koje je vodila Maja Jakšić, psihoterapeutkinja i specijalistica za krizne situacije, na temu “Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe – prevencija izgaranja na poslu i zamor suosjećanja”. Na predavanju smo čuli nešto više o pojmu izgaranja na poslu i o tome kako ga prepoznati. Predavačica nam je dala smjernice kako razlikovati izgaranje od stresa i korake koje je potrebno poduzeti. Također, naglašen je i zamor suosjećanja koji se često javlja u učiteljskoj struci. Učiteljima preostaje da se hrabro bore s izazovima koje učiteljsko poslanje nosi kako bi bili što bolji predavači i odgajatelji.

 

Predavanje za učitelje