Preporučena literatura za roditelje

1. DAVID ISAACS, Izgrađivanje karaktera: Vodič za roditelje i učitelje

David Isaacs, jedan od najistaknutijih odgojno-obrazovnih stručnjaka, ovom knjigom nudi nezaobilazno štivo za roditelje i učitelje o odgoju i cjelovitu djetetovu razvoju. Temeljeći knjigu na uvidima razvojne psihologije i općeljudskim vrijednostima, autor pred čitatelja stavlja 24 ključne ljudske vrline čijim usvajanjem dijete sazrijeva i izgrađuje vlastitu osobnost.

Odanost, velikodušnost, poslušnost, pravednost, odgovornost, jednostavnost, marljivost, iskrenost, odvažnost, optimističnost, domoljublje… – samo su neke od široke lepeze vrlina za čije usvajanje i podučavanje profesor Isaacs daje naputke i tumačenje prožeto konkretnim životnim primjerima.

Uzimajući u obzir fizički, emocionalni, duhovni i mentalni razvoj te dajući jasno i zanimljivo objašnjenje svake vrline pojedinačno, autor iz kompleksna procesa odgoja izdvaja pozitivne i ključne elemente za izgrađivanje karaktera stavljajući pritom naglasak na moralne krjeposti. Dajući načelne smjernice na temelju konkretnih primjera, on istodobno ostavlja dovoljno slobode za donošenje i primjenu vlastitih, individualnih kriterija u odgoju i podučavanju djece s obzirom na konkretnu djetetovu osobnost i životnu situaciju svake pojedine obitelji. (Izvor: verbum.hr)

2. FERNANDO COROMINAS, Kako odgajati volju

Roditelji će u ovoj knjizi otkriti kako mogu učinkovitije odgajati svoju djecu primjenjujući pozitivnu motivaciju i potičući kod svoje djece samopoštovanje i optimizam. Osim na čvrstim antropološkim i pedagoškim osnovama knjiga se temelji i na mnogobrojnim empirijskim istraživanjima provedenim u ustanovama i tvrtkama koje nastoje postići cjelovitu izvrsnost.

U svakome poglavlju ove vrlo praktične knjige iznesen je cjelovit plan djelovanja koji svatko može prilagoditi vlastitoj situaciji i koji omogućuje konkretnu i učinkovitu primjenu stečenoga znanja u nastojanju da svojoj djeci pomognemo da postaju bolje osobe i ostvare svoj puni potencijal. (Izvor: verbum.hr)

3. ANTONIO VASQUEZ, Brak za novo vrijeme

Potraga za srećom i dalje je trajna želja svakoga muškarca i svake žene. Upravo je ljubav oduvijek nepresušan izvor sreće, a brak je povlašteno mjesto gdje ljubav možemo pronaći i iskusiti. Naša je glavna zadaća otkriti neizmjerne mogućnosti za sreću koje u sebi sadržavaju bračni odnosi i naučiti kako svladati poteškoće i prepreke koje se mogu pojaviti.

Na stranicama ove knjige čitatelji će sigurno prepoznati neke situacije u kojima su se nalazili ili se nalaze te konkretne prijedloge i ideje kako bolje osmisliti svoj brak i učiniti ga istinskim izvorom radosti. Osim toga ova će knjiga biti pomoć svima koji rade na području bračnoga savjetovanja jer je nastala iz autorova bogatoga profesionalnoga iskustva. (Izvor: verbum.hr)

4. ART BENNETT i LARAINE BENNETT, Temperament

Svi se mi rađamo s posebnim značajkama vlastite osobnosti. Te osobine ne učimo niti ih biramo: one su dio načina na koji smo sazdani. Još dok se nalazimo u majčinoj utrobi, Bog ne oblikuje samo naše tijelo, on nam također daruje temperament koji tijekom cijeloga našega života utječe na naše razumijevanje stvari, navodi nas na određene izbore i raspoloženja te služi kao temelj našega moralnoga i duhovnoga života.

Antički su filozofi razlikovali četiri osnovna temperamenta – kolerik, melankolik, sangvinik, flegmatik – a ta su se četiri temperamenta stoljećima koristila za razumijevanje ljudske naravi. Unutar katoličke duhovnosti shvaćanje temperamenta također ima dugu tradiciju. Ova jedinstvena knjiga nudi nov i vrlo koristan pogled na taj klasični ključ za razumijevanje ljudske osobnosti.

U njoj iskusan bračni i obiteljski savjetnik Art Bennett i njegova supruga Laraine pružaju lako razumljivu sintezu klasične mudrosti, suvremene psihologije i katoličke duhovnosti koja omogućuje lakše shvaćanje vlastitoga temperamenta i onoga što on znači u svakodnevnome životu.

Koristeći znanje stečeno tijekom više desetljeća studijskoga proučavanja, duhovnoga života i terapeutske prakse, Art i Laraine pokazuju kako je moguće prepoznati svoj temperament i upotrijebiti ga u ostvarenju životnoga ispunjenja te postati odan supružnik, uspješan roditelj, dobar prijatelj te intenzivnije živjeti duhovni život.

Osim odgovora na pitanje što je to temperament, kao i brzih obrazaca za samotestiranje ova knjiga donosi i pomoć za bolje razumijevanje temperamenta te utjecaja što ga on ima na duhovni život, ali i ukazuje na načine motiviranja sebe i drugih. (Izvor: verbum.hr)

5. JAMES B. STENSON, Roditeljski kompas

Roditeljski kompas knjiga je koja sažima znanja i iskustva roditelja o tome kako uspjeti u odgoju svoje djece. Autor James B. Stenson povezuje trideset godina rada u obrazovanju s iskustvima roditelja koji su bili uspješni u vodstvu svoje obitelji i koji su ispunili svoju svetu zadaću ‒ ispravno su odgojili svoju djecu.

Kako su u tome uspjeli i zašto su to radili, u fokusu je ove knjige. Oblikovanje karaktera, suzbijanje potrošačke kulture, razumijevanje discipline i nošenje s utjecajem masovnih medija – neke su od tema obrađenih u Roditeljskome kompasu.

Istovremeno knjiga daje duboke uvide o obiteljskome životu i roditeljskome vodstvu koji će vam pomoći zadržati stratešku viziju roditeljstva istovremeno se fokusirajući na praktične svakodnevne zadatke. Potiče vas, mame i tate, da radite zajedno i u istome smjeru te da surađujete s drugim roditeljima kako biste se međusobno podržavali i ohrabrivali. Pruža spoznaje kako pomoći djeci bolje razumjeti važne pojmove poput slobode, odgoja za dobro, lijepo i kulturno te razviti kritičko mišljenje i selektivno pristupati medijskim sadržajima.

Ova knjiga na konkretan i primjenjiv način opisuje temeljne postavke roditeljskoga vodstva i pruža svevremenski kompas na putu roditeljstva. Zasigurno ćete joj se uvijek iznova vraćati. (Izvor: verbum.hr)

6. IGOR LONGO, Roditelj – graditelj odnosa

Uloge koje tijekom života obnašamo pružaju nam obilje mogućnosti za nesporazume, dvojbe, frustracije, konflikte, ljutnje… Roditeljska je uloga složena, počesto i zamršena. Nagomilane nejasnoće mogu narušavati obiteljski sustav u cjelini: može se dovesti u pitanje partnerski odnos roditelja ili odnos roditelj – dijete. Metode koje primjenjujemo kako bismo razriješili ugrožavajuće okolnosti treba staviti na kušnju i vidjeti koliko su djelotvorne. Ako pristup obitelji (i djetetu) temeljimo na uvjerenjima tzv. izvanjske motivacije (mislimo kako drugu osobu možemo potaknuti na ponašanje kakvo želimo, odnosno “ja znam što je za tebe dobro”), velika je vjerojatnost kako će se pojaviti poteškoće. Takva uvjerenja nude samo rutinska rješenja, ne zanima ih što se događa u “crnoj kutiji” drugoga člana obitelji te je rezultat skroman, nedostatan ili neočekivan. Pred čitateljem se nalazi niz različitih kraćih informacija kojima sam želio potaknuti roditelja ili roditelje na promjenu razmišljanja o nekoj temi od značaja za odgoj i obiteljske odnose. Cilj je bio otvoriti neke nove misaone putove o onome što se događa u obitelji. (Iz autorova Predgovora)