Učenice OŠ Ružičnjak pozvane su na međužupanijsku/nadbiskupijsku razinu natjecanja. Učenice koje idu dalje:
Magdalena P., 7.a
Paula H., 6.a
Sara B., 6.a
Ema K., 5.a