Jedan kromosom više obilježje je Down sindroma. Ljubav ne broji kromosome, a osobe s Down sindromom imaju je na pretek. Šarenim čarapama željeli smo upozoriti na poteškoće osoba s Downovim sindromom i potaknuti poboljšanje njihovog položaja u društvu.