Pozdrav iz Nacionalnog parka Risnjak.

“To je naš dom. To smo mi. Na njoj su svi koje volite, svi koje poznajete, svi za koje ste ikada čuli, svako ljudsko biće koje je ikada postojalo, na njoj smo proživjeli svoje živote. Za mene ona naglašava našu odgovornost da budemo ljubazni jedni prema drugima i da sačuvamo i njegujemo blijedoplavu točku, jedini dom za koji smo ikada znali.”

(Carl Sagan)