Uoči svetkovine Tijelova, 07.6. 2023., u našoj školi u zajedništvu s OŠ Ružičnjak, organizirana je euharistijska procesija. S velikim smo uzbuđenjem dočekali ovaj dan!

Osmijeh na licu roditelja, učenika i učenica, djelatnika i svećenika naših škola bili su dovoljan razlog da kažemo Bogu veliko “hvala” na divnom danu i događaju, a i na vremenu koje nas je tom prilikom poslužilo!

„Imajte na umu – dok u dubini vaše duše kušate beskonačnu dobrotu Božju – da će Krist prilikom riječi pretvorbe sa svojim Tijelom i sa svojom Krvlju, sa svojom Dušom i sa svojom božanstvenošću doći i biti zaista prisutan u hostiji. Klanjajte mu se s poštovanjem i pobožno; obnovite u njegovoj nazočnosti iskreno dar svoje ljubavi; recite Mu bez straha da Ga ljubite; zahvalite Mu za svakidašnji dokaz njegove milosti, pune nježnosti, i probudite u sebi želju da pouzdano pođete na pričest. – sv. Josemaria Escriva, Homilija za Tijelovo