2923 lektire za 2923 dana Lotrščaka! Opremljena knjižnica je poput vrata prema znanju i maštovitosti.

Vaša podrška će pomoći našim učenicima da koračaju kroz ta vrata i ostvare svoje snove.

Zajedno možemo stvoriti prostor gdje svako dijete ima priliku rasti, učiti i razvijati se.