Dramska skupina naše škole pod vodstvom nastavnika hrvatskog jezika Filipa Đukića izvela je predstavu o životu i djelovanju blaženog kardinala Alojzija Stepinca pod nazivom “U Tebe se, Gospodine, uzdam”.

Uz naše dečke, u predstavi su sudjelovale i učenice OŠ Ružičnjak. Redatelji i scenaristi su učenik 8. razreda Ivan Karol Villa i prof. Filip Đukić, a glumilo je 19 učenika, uz nekoliko sedmaša i osmaša koji su pomagali iza kulise.

Kao poseban gost predstavi je nazočio mons. Juraj Batelja, postulator kauze bl., Alojzija Stepinca, koji je tom prilikom prvi puta posjetio našu školu i bio oduševljen izvedbom i glumom naših učenika. Svakom učeniku je darovao svoju knjigu “Čovjek čiste savjesti”, a prof. Đukiću i medalju s likom bl. Alojzija Stepinca.

ČESTITAMO našim glumcima na fantastičnoj izvedbi!