Objavili smo raspored dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti. Sve ove aktivnosti počinju sljedeći tjedan: