Za rođendan papa Franje je naša škola kao dio Fundacije Parentes sudjelovala u čestitki. Pogledajte što smo mu poželjeli. 😇🤍